Doświadczenia z pogranicza śmierci 

Jak działają sekty

Słynni psychopaci

Skąd biorą się psychopaci?

Trauma – co to jest i jak wpływa na funkcjonowanie dorosłego człowieka?