wrażliwość

Co to jest wrażliwość?

Wrażliwością można nazwać zbiór pewnych zasobów, pozwalających przeżywać emocje, mających wpływ na odczucia. Zawiera się w sposobie reagowania organizmu na bodźce. U jednych osób wywołane reakcje są silniejsze niż u innych. Może być to podyktowane wysoką wrażliwością. Wysoka wrażliwość obecnie może dotyczyć nawet co piątej osoby w społeczeństwie, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. WWO – […]

Co to jest wrażliwość? Czytaj więcej »