badania socjologów

Czego nie mówią nam socjolodzy o swoich badaniach?

Socjologia w naszym najprostszym, pierwszym wyobrażeniu jest dyscypliną, która dotyczy każdego. Wiedza daje praktyczne narzędzie wpływu na otoczenie, tym bardziej ta społeczna. Socjologia jako przedmiot swojego poznania, badań czyni cały przekrój społeczeństwa, wszystkie jego elementy, symbole, kultury, wartości, relacje. Opisuje tworzenie i funkcjonowanie grup, dotyka problemu ich tożsamości. Socjologia jest o każdym z nas i […]

Czego nie mówią nam socjolodzy o swoich badaniach? Czytaj więcej »